Đường cầu là một phần đường cầu ngắn hạn tượng trưng cho biến động giá xi măng trên thị trường. Điều này cho phép các nhà cung cấp hàng đầu thị trường, ở một mức độ nào đó, đặt giá xi măng ở bất kỳ mức nào nhưng không thay đổi số lượng cung cấp (thường chỉ ra giá xi măng mà các nhà cung cấp khác chấp nhận). Tuy nhiên, giá xi măng không điều chỉnh sẽ có những hậu quả.

Xem thêm về báo giá xi măng và tham khảo bảng giá xi măng holcim

Lợi nhuận cao dẫn đến nguồn cung bất bình đẳng từ các thị trường khu vực khác và sẽ kéo dài lan sang các thành viên mới tham gia vào thị trường, thường có công suất cao. Nhu cầu ổn định trên thị trường dẫn đến việc giảm thị phần của mỗi bên tham gia thị trường. Do đó, đường cầu có dạng xoắn. Hình 1 cho thấy một chiến lược giá xi măng bán tối đa thông thường được dựa trên doanh thu biên và chi phí cận biên mà không thể được đáp ứng trong ngành công nghiệp xi măng vì không có đường cong doanh thu biên do quyền tự chủ của các đường cong nhu cầu với mức giá bán (nhưng có Vẫn là một đường cong biên chi phí). Điều này có nghĩa là các nhà cung cấp hàng đầu trên thị trường buộc phải chuyển các chiến lược giá của họ sang chi phí trung bình (Average ATCs), thường tăng với tốc độ đủ để đáp ứng cho Cổ đông. Nhắm mục tiêu theo mức giá xi măng này bị ảnh hưởng bởi: (1) sự đe dọa của nhà cung cấp mới do lợi nhuận cao, (2) khả năng tăng công suất của đối thủ cạnh tranh bởi vì họ đang bắt đầu có lại lợi nhuận cao; (3) mối đe dọa của đối thủ cạnh tranh để giảm giá xi măng thiết lập; Và (4) mối đe dọa từ sự nghi ngờ về cạnh tranh cho sự lạm dụng sự thống trị và vị thế trên thị trường.
Tuy nhiên, do sự đáp ứng chậm đối với tổng nhu cầu, nhà cung cấp chỉ có thể tăng nguồn cung với chi phí của các đối thủ cạnh tranh khác. Do sự minh bạch cao của thị trường, những người tham gia thị trường khác sẽ ngay lập tức biết giá xi măng mới của nhà cung cấp. Các nhà cung cấp đang đối mặt với nhu cầu giảm sẽ chấp nhận mức giá xi măng mới thấp hơn để thu hút khách hàng trở lại. Vì vậy, nhà cung cấp thị trường sẽ lại mất nhiều hơn nhu cầu đối thủ cạnh tranh của mình và nhà cung cấp sẽ được giảm đến nhu cầu ban đầu của nó. Tuy nhiên, nhà cung cấp này bây giờ đã trở nên yếu hơn nhiều, vì ông không thể tăng giá xi măng của riêng mình. Trường hợp ông tăng giá xi măng của mình, ông sẽ mất khách hàng của mình vào tay đối thủ cạnh tranh của mình. Chỉ hành động phối hợp sẽ làm tăng giá xi măng và điều này sẽ chỉ có thể thực hiện với sự giúp đỡ của nhà lãnh đạo thị trường.