phát triển nhà ở của TPHCM trong 10 năm qua về cơ bản đã đạt được nhiều kết quả đáng kể, từng bước đảm bảo được thị hiếu về căn nhà sống đi theo mức tăng lên dân sinh.

tuy nhiên, thời kỳ phát triển nhà sống tại TP. Hồ Chí Minh vẫn không đảm bảo đc thị hiếu vô cùng lớn về căn nhà sống giá thấp, ngôi nhà sống xã hội, nhà ở phù hợp với khả năng đưa ra trả của cư dân.
trong 10 năm (2009 - 2019), dân sinh toàn TPHCM sẽ không giảm hơn 1,8 triệu người, diện tích căn nhà sống bình quân đầu người không nghỉ từ 16,6 m²/người (năm 2009) lên 20,1 m²/người (năm 2019). Dự báo 10 năm đến (2021 - 2030), TPHCM tiếp tục gia tăng 2 triệu con người. nhằm đáp ứng nhu cầu căn nhà sống cũng như khắc phục nhiều hạn chế vào đi lên nhà ở 10 năm qua, TPHCM tiếp tục triển khai thực hiện đề án “Xây dựng chương trình đi lên nhà sống TPHCM giai đoạn 2021-2030”. theo đó, mục đích đặt ra, cho năm 2025, tổng quy hoạch nền nhà ở của thành phố đạt 237,3 triệu m² sàn, diện tích nhà sống bình quân đầu người là 23,5 m²/người (quy mô số lượng dân sinh dự định vào thời điểm cuối năm 2025 khi là 10,1 triệu người).

cho năm 2030, tổng quy hoạch sàn nhà sống của TP.HCM đạt đc 295 triệu m² sàn, diện tích S nhà sống bình quân đầu người là 26,5 m²/người (quy mô số lượng dân sinh dự kiến trong thời điểm cuối năm 2030 là 11,1 triệu người). TPHCM cũng đề chi phía đi lên phong phú nhiều đặc điểm ngôi nhà ở, đa dạng cách thức dự án nhằm huy động những nguồn lực xã hội.

Về đi lên căn nhà Thương Mại, TPHCM khuyến nghị nhà dự án vận dụng nhiều loại technology mới mẻ trong xây dựng cũng như dùng nhiều loại nguyên vật liệu quy hoạch hợp lý. Cơ quan tính năng nhằm giải quyết những gian truân vướng bận rộn mang đến nhà đầu tư trong việc được mang lại chỉ tiêu thiết kế, phê duyệt hay thỏa thuận tổng bên bằng quy hoạch chi tiết mật độ 1/500. đẩy mạnh việc ứng dụng technology thông tin trong nghành nghề dịch vụ quản lý, quy hoạch, dự án quy hoạch, đi lên nhà ở. tiến hành tìm tòi, thiết kế và vận dụng những loại ngôi nhà ở thiên nhiên với môi trường, thích ứng cùng với thay đổi khí hậu, có thể tái sử dụng, tái cơ cấu hay tái chế các nguồn khoáng sản sẽ sử dụng.
TPHCM cũng trở nên ban hành những cơ chế bức tốc hợp tác quốc tế; sức hút, hỗ trợ tài chính nhằm không nghỉ tính khả thi, tăng nhanh việc triển khai nhiều dự án công trình đầu tư xây dựng phát triển ngôi nhà sống theo hình thức đối tác doanh nghiệp công - tư (PPP) và bổ sung cập nhật trong danh mục những dự án công trình lôi kéo dự án đi theo cách thức PPP của thành phố.

Về nhà ở xã hội, tiếp tục thực hành đa dạng hóa nhiều phân khúc dự án thiết kế nhà ở cộng đồng cho người mức thu nhập thấp, nhà yếu sử dụng vốn bên cạnh ngân sách; ưu tiên sử dụng vốn Ngân sách chi tiêu nhằm đầu tư xây dựng các ngôi nhà ở cộng đồng thuộc về ngôi nhà nước để cho thuê. Rà soát, bố trí quỹ đất 20% khu đất sống trong các dự án công trình ngôi nhà sống dịch vụ thương mại trên 10ha, nhằm xúc tiến thực hiện đầu tư xây dựng, tạo lập quỹ nhà ở xã hội cho thành phố; định vị địa điểm và ưu tiên dùng những quỹ đất căn nhà nước trực tiếp quản lý do nhiều công ty lớn đang dùng khiến ngôi nhà xưởng sản xuất tại các quận huyện nằm trong diện phải di chuyển trong nhiều khu chế xuất, vùng đất do những cơ quan căn nhà nước hiện tại đang được điều hành trực thuộc diện bố trí lại nhằm dự án thiết kế ngôi nhà sống xã hội thuộc về căn nhà nước.

TPHCM trực tiếp dự án thiết kế hoặc tổ chức đấu thầu chọn bộ phận thực hiện xây dựng theo hình thức BT giao dịch bằng quỹ đất. TPHCM ưu ái sắp xếp vốn Ngân sách chi tiêu, tạo quỹ đất sạch trên các khu vực nước ngoài thành dọc nhiều trục cơ sở giao thông công cộng, đặc biệt là các tuyến đường metro, những con đường vành đai để triển khai những dự án công trình căn nhà sống xã hội. sắp xếp vốn Ngân sách nhằm đầu tư thiết kế ngôi nhà sống xã hội thuộc sở hữu ngôi nhà nước, nhằm giải quyết cho những hộ gia đình đặc biệt gian nan về nhà ở, không còn thuê căn nhà ở cộng đồng do doanh nghiệp đầu tư thiết kế.

đồng thời đó, để phát triển nhà ở lẻ tẻ do dân tự xây, TPHCM tiếp tục sẽ cách tân hành chính, dễ chơi thủ tục trong những việc cấp phép xây dựng dựng; cấp cho Giấy chứng nhận quyền sở hữu đất đai, cung cấp tin thiết kế khái niệm căn nhà ở riêng lẻ nhằm người dân ích lợi trong những việc đầu tư quy hoạch mới, nâng cao ngôi nhà sống theo nguyện vọng cũng như khả năng.

theo đánh giá của các chuyên gia thiết kế đô thị, kế hoạch phát triển nhà ở của TPHCM vào giai đoạn tới rất cụ thể cùng với các biện pháp khả thi cũng như hợp lý cho mỗi đối tượng người tiêu dùng. cùng với biện pháp khiến này, TPHCM tiếp tục đạt được mục đích đáp ứng ngôi nhà ở mang lại người dân thành phố.