Nếu mua nhieeufg thì có được giảm không ah, mình ở Hà Nội có ship không addd, bạn úp hình cho mình tham khảo với nhé