Trên thực tế, chiếc điện thoại Polycom giống tới 90% so với các chiếc điện thoại bàn thông thường. Điểm khác nhau cơ bản là nhiều chiếc điện thoại Polycom rất nhạy trong việc thu âm thanh dù là ở xa và loa được thiết kế để phát cho đa số người nghe cùng một lúc nhưng vẫn đảm bảo chất lượng âm thanh. Bạn tạo một cuộc hội nghị hai hay một số bên sẽ không phụ thuộc vào tổng đài nào hay là nhà mạng nào cung cấp thêm số điện thoai. cách dùng điện thoại Polycom cũng không hề phức tạp. Hãy cùng tham khảo những nội dung sau đây.

tong dai dien thoai noi bo

Khi bạn muốn gọi một cuộc gọi thông thường giữa hai bên như đa số điện thoại bàn khác thì bạn bấm vào nút có hình điện thoại sau đó bấm dãy một số số là số điện thoại bạn nên liên lạc.

Khi bạn muốn gọi một cuộc gọi những bên với tổng đài IP Grandstream thì bạn nên xử lý tại tổng đài và ở điện thoại, cụ thể: tại tổng đài Grandstream bạn vào Pbx, sau đó chọn Call features và cuối cùng là chọn Conference để tạo phòng họp. ở điện thoại hội nghị thì bạn xử lý qua 2 bước như sau:

dien thoai ip grandstream

điều nhất là bấm hình điện thoại, sau đó là bấm số phòng đã tạo tại tổng đài lúc nãy. Nếu bạn là người đầu tiên vào phòng họp thì bạn sẽ nghe nhạc chờ trong lúc đợi một vài người khác.

điều hai là mời người kế tiếp: Bạn bấm phím 1 rồi nhập số điện thoại của người bạn muốn mời họp. Khi người kia đã nhấc máy thì những bạn có thể trao đổi với nhau thông tin được rồi. Nếu muốn mời thêm người nữa thì bạn thực hiện như trên, tức là bấm phím 1 rồi nhập số điện thoại người tiếp theo nữa cần thêm vào phòng họp. Cuộc họp có bao nhiêu người thì bạn thực hiện hơi giống với những người còn lại.

Tạo hội nghị các bên với tổng đài Panasonic KX-TA308, KX-TA616, KX-TES824, Tổng đài KX-HTS824

Bước 1: Bấm hình điện thoại -> bấm 9 (hay máy lẻ tổng đài) --> số điện thoai nên nói chuyên --> nói chuyện 2 bên

Bước 2: Bấm hình 3 người trên điện thoại hội nghị --> bấm số máy lẻ (hoặc là bấm 9 Nếu gọi người tại ngoài) + số người Thứ 3 nên hội nghị --> Nói chuyện

Bước 3: Bấm hình 3 người trên điện thoại hội nghị---> bấm số 3

Tạo hội nghị những bên với tổng đài Panasonic KX-TDA100/200/600, KX-TDE100/200/600, Tổng đài KX-NS300, KX-NS1000

Bước 1: Bấm hình điện thoại -> bấm 9 (hoặc là máy lẻ tổng đài) --> số điện thoai cần nói chuyên --> nói chuyện 2 bên

Bước 2: Bấm hình 3 người trên điện thoại hội nghị --> bấm số máy lẻ (hay là bấm 9 nếu như gọi người tại ngoài) + số người Thứ 3 nên hội nghị --> Nói chuyện

Bước 3: Bấm hình 3 người trên điện thoại hội nghị---> bấm số 3