Tôi đã đọc rất nhiều bằng sáng chế, nhiều bằng sáng chế có thể áp dụng hoặc không áp dụng cho việc tối ưu hóa công cụ tìm kiếm (SEO) hoặc được sử dụng bởi Google.
Nhưng đó không phải là trường hợp...